Stichting Gemeenschap Rietmolen

Naam: Stichting Gemeenschap Rietmolen
Fiscaalnummer: 8162.46.890
Contactgegevens: Secretaris Mevr. M. Essink

Het Olland 12, 7165 CD  Rietmolen
e-mail: gemeenschaprietmolen@hotmail.com

Wij zijn lid van DKK Gelderland www.dkkgelderland.nl dkk-logo

Bestuurssamenstelling:
Dhr. P. Piepers (voorzitter)
Mevr. M. Essink ( secretaris)
Mevr. N. ter Haar (penningmeester)

Overige bestuursleden:
Dhr. J. Sonderen
Dhr. J. Hartgerink
Mevr. M. Franssen
Dhr. M. van Binsbergen
Mevr. E. Tenhagen
Dhr. H. Schurink
Dhr. R. Hogenkamp

 

anbi gegevens