Palmzondag

De laatste zondag voor Pasen (Palmzondag) houden de kinderen hun traditionele Palmpasenrondgang door de kerk.
Dit gaat onder begeleiding van muziekvereniging Amicitia. Zowel orkest als de malletband nemen hier aan deel.