Caritas

Al eeuwenlang bestaat er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleend. Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI Caritas is een zelfstandig onderdeel van parochie St. Paulus. Rietmolen beschikt over een eigen Caritas werkgroep.