Caritas

Al eeuwenlang bestaat er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleend. Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI Caritas is een zelfstandig onderdeel van parochie St. Paulus. Rietmolen beschikt over een eigen Caritas werkgroep.

Voorz. : Hr.B. Tenhagen Isidorushoeveweg 8 221385
Secr. : Mv. T. Dwars Groothuizenweg 16 221507
Pen.m. : idem
Leden : Mv. J. Bouwman 221542
: Hr. B. Somhorst 221426