Aula

Stichting Aula Rietmolen____________

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:
Mevrouw B. Koppelman Mevrouw I. de Witte mevrouw R. Nales
Kieftendijk 19 Veenhutweg 3 Ravenhorst 12
7165 BP Rietmolen 7165 BC Rietmolen 7165 AP Rietmolen
Tel:0545-221235 Tel:0545-221662 Tel:0545-221643

 Overige bestuursleden zijn: Eric ten Vregelaar en Anton ten Beitel.

 Het lidmaatschap van onze Stichting kent momenteel de volgende verstrekkingen*:

 • het gebruik van onze aula en kistkoeling
 • de diensten van de dragers + geluid kerkhof
 • het vervoer van de overledene binnen Nederland (één rit tot maximaal € 175,00)
 • het gebruik van de koeltafel bij thuisopbaring
 • een condoleanceregister

 Contributie per jaar :   € 10,00 per alleenstaande (vanaf 18 jaar)
                                     € 20,00 per gezin

 Voor uw eigen rekening kunnen o.a. de kosten zijn voor:

 • de kist
 • het afleggen van de overledene
 • de akte(s) van overlijden
 • de rouwbrieven en porti
 • de advertentie(s)

–       de bloemstukken

 • de dankbetuigingen en porti
 • de koffietafel
 • het graf en grafrechten
 • het grafmonument
 • de uitvaartdienst
 • de mortuariumkosten ziekenhuis
 • bij crematie: de crematiekosten
 • eventueel extra vervoer overledene

Lid worden van de Stichting Aula?

 Voor degene die nu lid wil worden van de Stichting Aula: Voor alle nieuwe leden geldt dat op het moment van aanmelding, per jaar na zijn/haar 18e verjaardag, de jaarbijdrage moet worden bijbetaald tot een maximum van € 250.

Gezinsleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dienen zich aan te melden als lid, indien zij t.z.t. van de diensten van de Stichting Aula gebruik wensen te maken.

Vragen over het lidmaatschap?  Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via mail: aula@reetmolle.nl