Ouderenbond

De Ouderenbond behartigt in Rietmolen de belangen van mensen vanaf ± 65 jaar door onder andere ontspanningsmiddagen, fietstochten, excursies en busreisjes te organiseren. Daarnaast worden er voorlichtingsmiddagen over allerlei onderwerpen die voor hen interessant zijn, georganiseerd. Ook beschikken de meeste afdelingen over een seniorenvoorlichter, de VOA (vrijwillige ouderenadviseur). Tevens wordt er hulp geboden bij het invullen van belastingpapieren. Maandelijks ontvangen de leden het landelijke ledenmagazine.

Katholieke Bond voor ouderen “K.B.O.”
Voorz. : Hr. B. Boerhof Haaksbergseweg 57a 221327
Secr. : Mv. M.Bouwman Beltshofweg 18 221382
Pen.m. : Hr. A. Tijdhof Haaksbergseweg 148 221590