Dorpskrant

De dorpskrant is in 1984 opgericht door afgevaardigden van diverse verenigingen en het kerkbestuur met als doel dat iedereen zijn activiteiten en berichten in 1 blad kon publiceren om zo kosten en tijd te besparen.

Elke donderdag om 19.00 uur is de redactie aanwezig in de spreekkamer van de St. Jozefschool om de dorpskrant te maken. Indien u kopie voor de dorpskrant heeft, kunt u dit voor donderdag 19.00 uur inleveren in de witte brievenbus bij de ingang van de school, Van Everdingenstraat 24 of uiterlijk tot en met woensdag 20.00 uur mailen naar dorpskrantrietmolen@hotmail.com

Een artikel dat in de dorpskrant geplaatst moet worden, dient altijd voorzien te zijn van de naam van de afzender en telefoonnummer. Een artikel wordt maximaal 2 keer geplaatst: dit betekent dat – indien u het niet digitaal aanlevert – u twee kopieĂ«n moet inleveren.

Mocht u meer informatie wensen over de dorpskrant, dan kunt u via de mail contact opnemen met het secretariaat van de dorpskrant.