Stichting Gemeenschap Rietmolen

Naam: Stichting Gemeenschap Rietmolen
Fiscaalnummer: 8162.46.890
Contactgegevens: Secretaris Mevr. M. Essink

Het Olland 12, 7165 CD  Rietmolen
e-mail: gemeenschaprietmolen@hotmail.com

Wij zijn lid van DKK Gelderland www.dkkgelderland.nl dkk-logo

Bestuurssamenstelling:
Dhr. P. Piepers (voorzitter)
Mevr. M. Essink ( secretaris)
Mevr. N. ter Haar (penningmeester)

Overige bestuursleden:
Dhr. C. ter Braak
Mevr. I. de Witte
Dhr. J. Sonderen
Dhr. J. Hartgerink

Beleidsplan:
Beleidsplan Stichting Gemeenschap Rietmolen

Beloningsbeleid:
Het betreft geheel vrijwilligerswerk, met een vergoeding van onkosten

Doelstelling:
Het behartigen van de belangen van de inwoners van Rietmolen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Verslag uitgeoefende activiteiten 2019 SGR

Financiële verantwoording
Financiele verantwoording 2019 SGR