Stichting Gemeenschap Rietmolen

Naam: Stichting Gemeenschap Rietmolen
Fiscaalnummer: 8162.46.890
Contactgegevens: Secretaris Mevr. M. Schepers

Het Olland 22, 7165 CD  Rietmolen
e-mail: gemeenschaprietmolen@hotmail.com

Wij zijn lid van DKK Gelderland www.dkkgelderland.nl dkk-logo

Bestuurssamenstelling:
Dhr. V. Lansink (voorzitter)
Mevr. M. Schepers (secretaris)
Mevr. N. ter Haar (penningmeester)

Overige bestuursleden:
Dhr. C. ter Braak
Dhr. L. Doove
Dhr. J. Rupert
Mevr. I. de Witte
Dhr. H. Molenveld
Mevr. J. Kollenhof

Beleidsplan:
Wordt aan gewerkt

Beloningsbeleid:
Het betreft geheel vrijwilligerswerk, met een vergoeding van onkosten

Doelstelling:
Het behartigen van de belangen van de inwoners van Rietmolen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Verslag uitgeoefende activiteiten 2012 SGR

Financiële verantwoording
Financiele verantwoording 2012 SGR