Zware delegatie KBO Rietmolen bezoekt Europees Parlement

KBO in Brussel

KBO Rietmolen op bezoek bij Europees Parlement

Afgelopen donderdag toog een grote afvaardiging van het KBO Rietmolen naar het Europees Parlement in Brussel. Dat bezoek was al geruime tijd geleden afgestemd met  CDA-Europarlementslid Annie Schreijer uit Hengevelde, die in 2014 haar Kamerperiode verruilde voor een zetel in de Europese Volkspartij (EVP) .

Gesteund door o.a. haar beleidsmedewerker Sander Smit werd  alle tijd genomen voor een toelichting op de structuur van het parlement , zijn taken en bevoegdheden en de verschillende posities van Brussel (afstemmend) en Straatsburg (besluitvorming). Annie Schreijer  ging – voor deze gelegenheid – in het “plat” uitvoerig in op haar positie binnen de verschillende commissies, met name de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en Plattelandsontwikkeling en Visserij.  Als lid van  de grootste fractie , de Europese Volkspartij ( 217 zetels van de 751) heeft deze gedreven politica inmiddels een groot aantal successen geboekt. 

Na een bezoek aan de verschillende vergadaderruimtes waaronder de imposante plenaire vergaderzaal, werd de dag beëindigd met een bijeenkomst in de fractievergaderruimte waar Annie Schreijer in een “speciale vergadering” de nodige vragen beantwoordde.

Haar toehoorders waren onder de indruk van haar geweldige kennis die zij inmiddels de afgelopen drie jaar heeft opgedaan en haar geweldige netwerk met andere commissies en fracties binnen het parlement.

Daartoe uitgelokt ging zij uitvoerig in op de het commentaar van eurosceptici waar het onder meer gaat om vermeende  geldverspilling  en Europeesche bemoeizucht. Inmiddels zijn de grootste misverstanden, de zogenaamde Europa fabels van commentaar voorzien in een brochure Wij & Europa wat opgevraagd kan worden bij het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland via epdenhaag@ep.europa.eu.

Jammer dat door allerlei wegwerkzaamheden in Brussel er geen tijd meer was voor een recreatief uitje in de binnenstad maar de Rietmolenaren  hadden een geweldige dag gehad.