Filmavond in de DAR

UITNODIGING,

Op vrijdag 8 juni a.s. zal in de Kom van de DAR de fantastische film over de N18 vertoond worden.

Hiervoor bent u allen  van harte uitgenodigd!

Filmavond N18 8 juni 2018Aanvang is 20.00 uur

Entree die avond :  € 5,00 (incl. kop koffie).

Voor  de logistiek  wel graag eventjes aanmelden door mailtje te sturen naar;

gemeenschaprietmolen@hotmail.com

1 mei 2018 vandaag open dag N18 morgen weg open

Het viaduct bij Rietmolen heeft de naam Tosveld gekregen.
Vandaag was er veel belangstelling om de weg te voet of met de fiets te verkennen.
Morgenmiddag gaat de weg in gedeelten open. De start is in Enschede. Dan wordt eerst de westelijk baan geopend tot aan Eibergen en vervolgens weer terug naar Enschede de oostelijke baan.

Uitnodiging jaarvergadering 2018 Stichting Gemeenschap Rietmolen

Belangengroep voor RietmolenHierbij nodigen wij u van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 26 april om 20.00 uur in de DAR,
Van Everdingenstraat 66a,
in ruimte: De Mölle

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag penningmeester

 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 7. Bestuursverkiezing

          Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Schepers

          Aftredend en herkiesbaar: Vincent Lansink

          Aftredend en herkiesbaar: Irene de Witte

          Voordracht nieuw bestuurslid: Marga Essink

 8. AED Rietmolen breed

 9. Voorstel verhoging jaarlijkse bijdrage gemeenschapskaart

 10. Dorpsplan

 11. Rondvraag en sluiting

Graag tot ziens op 26 april.

Bestuur Stichting Gemeenschap Rietmolen:
Vincent Lansink (voorzitter), Monique Schepers (secretaris), Noëlle ter Haar (penningmeester)
Leden:
Ludo Doove, Clemens ter Braak, Jet Kollenhof, Irene de Witte, Herbert Molenveld, Johan Sonderen