1 mei 2018 vandaag open dag N18 morgen weg open

Het viaduct bij Rietmolen heeft de naam Tosveld gekregen.
Vandaag was er veel belangstelling om de weg te voet of met de fiets te verkennen.
Morgenmiddag gaat de weg in gedeelten open. De start is in Enschede. Dan wordt eerst de westelijk baan geopend tot aan Eibergen en vervolgens weer terug naar Enschede de oostelijke baan.

Uitnodiging jaarvergadering 2018 Stichting Gemeenschap Rietmolen

Belangengroep voor RietmolenHierbij nodigen wij u van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 26 april om 20.00 uur in de DAR,
Van Everdingenstraat 66a,
in ruimte: De Mölle

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017

 4. Jaarverslag secretaris

 5. Jaarverslag penningmeester

 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

 7. Bestuursverkiezing

          Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Schepers

          Aftredend en herkiesbaar: Vincent Lansink

          Aftredend en herkiesbaar: Irene de Witte

          Voordracht nieuw bestuurslid: Marga Essink

 8. AED Rietmolen breed

 9. Voorstel verhoging jaarlijkse bijdrage gemeenschapskaart

 10. Dorpsplan

 11. Rondvraag en sluiting

Graag tot ziens op 26 april.

Bestuur Stichting Gemeenschap Rietmolen:
Vincent Lansink (voorzitter), Monique Schepers (secretaris), Noëlle ter Haar (penningmeester)
Leden:
Ludo Doove, Clemens ter Braak, Jet Kollenhof, Irene de Witte, Herbert Molenveld, Johan Sonderen

De Passie 2018 “Het Kruis helpen dragen”

“De Passie” leeft – Beleef het mee in Rietmolen!

Dit jaar al weer voor de 5e maal in de Achterhoek.
Maar liefst 4 uitvoeringen, in Rietmolen, Beltrum en Vorden (2).
Bijna 200 mensen uit maar liefst 27 plaatsen doen mee bij de invulling
en de uitvoeringen.

Het Passieteam van de HH 12 Apostelen heeft opnieuw een
viering over de laatste dagen van Jezus van Nazareth gemaakt.
Dit jaar gaan we in de schoenen staan van een getuige uit het
volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het Kruis van Jezus
mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen die langs
de weg staan zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie.
Je kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen
is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven.
Soms worden wij, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te
helpen bij het lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het ons
uit komt of niet.

Met verhalen, liederen en beelden geven we ook dit jaar weer
vorm aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de
voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en
poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt
verzorgd door projectkoren, solisten en een combo.
Zo hopen wij opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke
indringende gebeurtenis te maken.

De Passie

Het kruis helpen dragen
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth
in muziek, woord en beeld

 • Maandag 26 maart om 20.00 uur,

  Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Beltrum.

 • Witte Donderdag 29 maart om 20.00 uur,

  Sint Caeciliakerk in Rietmolen.

 • Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur,

  Christus Koningkerk in Vorden.

 • Goede Vrijdag 30 maart om 19.00 uur,

  Christus Koningkerk in Vorden.