Nieuwsbrief stichting gemeenschap rietmolen november 2014

Nieuws uit de vergadering

Tijdens onze laatste vergadering van okt. j.l. hebben we een kennismakingsgesprek met de wethouder van Gemeente Berkelland, Mevr. Joke Pot, gehad. Zij heeft het ‘Kleine Kernen Beleid’ in haar portefeuille. Aan de orde kwamen o.a. sluiting peuterzaal, woningbouw, vrijwilligerswerk en de slechte staat van onderhoud van de Ravenhorst.

Kennismaking Burgemeester

De fietstocht, ter kennismaking met ons dorp, met de nieuwe burgemeester is vorige week  maandag helaas niet doorgegaan vanwege een verhindering van de Burgemeester zelf. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit nu begin december gaan plaatsvinden.

Nieuwjaarsreceptie

Vorige week woensdag heeft op initiatief van Gemeenschap Rietmolen een tweede bijeenkomst plaatsgevonden om het draagvlak van de Rietmolense Nieuwjaarsbijeenkomst te peilen. Gelukkig hadden nu heel wat meer verenigingen gehoor gegeven aan onze oproep. De aanwezigen vonden in eerste instantie wel dat, wanneer het  niet door zou gaan, er weer iets in ons dorp gaat verdwijnen en daarna hoogst  waarschijnlijk niet meer terug zal keren.
De groep heeft in meerderheid wel gekozen om de nieuwjaarsreceptie 2015 weer te laten plaatsvinden, waarbij de intentie is uitgesproken om bij de leden van de verenigingen de bijeenkomst te promoten. Daarnaast worden er vanuit de verenigingen extra mensen gevraagd die willen helpen bij de organisatie ervan. Zoals het nu naar uitziet zal de bijeenkomst op zondag 4 januari plaatsvinden. Mocht u als vereniging, organisatie of  werkgroep deze avond gemist hebben en wilt u mee participeren of organiseren dan bent u nog altijd nog van harte welkom. ( mailtje naar ; gemeenschaprietmolen@hotmail.com is voldoende) Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 20 nov. a.s. om 20.00 uur in de  DAR.

Kleintje Bieb, JAR

Op onze oproep om een reactie te plaatsen op de website van Kern met Pit heeft u geweldig gereageerd. In de provincie Gelderland heeft ons project de meeste reacties ontvangen( in totaal 69). Geweldig en hartelijk dank hiervoor! Die punten hebben
we al mooi binnen. Maar nu komt het belangrijkste; in de maanden november en december mag u per computer 1 stem weggeven voor één van de 14 projecten, waarbij  dus Rietmolen met kleintje Bieb en JAR er één van is. Als we met het hoogste aantal  stemmen eindigen hebben we een nog grotere kans op een extra geldprijs, die bij de prijsuitreiking in januari 2015 bekend zal worden gemaakt. We gaan vanaf nu campagne voeren! Doet u met ons mee om eerst zelf te stemmen en dan zoveel mogelijk mensen te vragen om ook een stem uit te brengen ? Het kost helemaal niets, hooguit 1 minuutje om onderstaande handelingen te verrichten.

Hoe kunt u stemmen ?
Ga naar www.kernmetpit.nl (u komt meteen op de pagina over de JAR en kleintje Bieb)
klik op vakje stem dat onder stemmen staat, dan zie je dat dat vakje verdwijnt en je
krijgt een bevestiging dat je gestemd hebt. ( Dit laatste kan maar 1x per computer).
Mogen we een ieder al bij voorbaat danken voor de uitgebrachte stem !

 

Herinrichten oevers schipbeek

Natuurlijke oevers

Over een afstand van 2 km richten we (WRIJ) oevers natuurlijker in. Dat betekent dat we de nu steile en onnatuurlijke (stenen) oevers flauwer maken. Zo maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven. In de ondiepe waterstrook kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve een mooiere oever levert het dus ook nog schoon water op.

plan her inrichting

Vispassages

De acht stuwen op het traject maken we passeerbaar voor vissen. Dat doen we door stroomafwaarts van de stuw (aan de lage kant dus) een aantal traptreden (cascades) aan te leggen. Via deze treden kunnen vissen steeds een klein stukje van het totale hoogteverschil overburggen.

Regulier onderhoud

De werkzaamheden combineren we met regulier onderhoud aan de kaden en onderhoudspaden.